Saopštenje za javnost 26.09.2017

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 26 septembar 2017

Predsednik Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Lendrit Keli, zamenik šefa radne grupe, Amela Radončić, zamenik egipatske zajednice g. Veton Beriša, kao i službenik Sekretarijata Saveta, posetio je danas javni univerzitet „Fehmi Agani“ u Đakovici. U susretu sa rektorom ovog univerziteta g. Šabana Buze, razgovarano je o afirmativnim merama i mestima rezervisanim za registraciju kandidata, pripadnika nevećinskih zajednica, kao i o sprečavanju zloupotrebe kvota od strane drugih kandidata koji nisu korisnici u skladu sa administrativnim uputstvom na snazi.

Dvojica predstavnika Radne grupe za pitanja obrazovanja, kao i službenik Sekretarijata Saveta, takođe su danas posetili javni univerzitet „Ukšin Hoti“, u Prizrenu, gde je na sastanku sa g. Sadik Idrizi, prorektor za međunarodnu saradnju i unapređenje kvaliteta, razgovarao je o poštovanju Administrativnog uputstva br. 09/2016 Primena afirmativnih mera i rezervisanih mesta za registraciju kandidata iz nevećinskih zajednica u javnim ustanovama visokog obrazovanja, kao i za mogućnost filtriranja lista za kandidate koji se izjašnjavaju kao pripadnici nevećinskih zajednica i u zapravo zar nisu takvi.