Saopštenje za javnost 27.09.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 27 septembar 2017

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu sednicu na kojoj su članovi Saveta izabrali predsednika i dva njegova potpredsednika na jednogodišnji mandat. Kao predsedavajući ponovo je izabran g. Gazmen Salijević, dok je za zamenika predsedavajućeg g. Isak Meta i g. Darko Dimitrijević. Na današnjem sastanku gđa. Esin Šiško, šef Radne grupe za pitanja kulture, g. Živoin Ćirković, član ove radne grupe, obavestio je članove Veća o održanom sastanku radne grupe kao io planiranju realizacije kulturne aktivnosti u koju bi se uključili članovi svih zajednica. Članovi Veća su obavestili i g. Lendrit Keli, šef Radne grupe za pitanja obrazovanja, u vezi sa posetama predstavnika ove grupe javnim univerzitetima u Mitrovici, Đakovici i Prizrenu. U drugoj tački, predsedavajući Saveta je zatražio od predstavnika Kabineta premijera da ubuduće po pitanju organizovanja demonstracija za spomen dane zajednica postoji bolja saradnja i da predstavnici odgovarajućih zajednice treba pozvati u te organizacije u Savet, kako u svojstvu učesnika tako i panelista.