Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

30. jun 2020, Priština

Konsultativni savet za zajednice održao je danas svoj redovni sastanak preko Zoom platforme. Predsedavajući Saveta i predsednici radnih grupa izveštavali su članove o aktivnostima koje su sprovedene između dva sastanka Saveta. Sa druge strane, članovi Berhil Šasivari, Emrah Cermjani, Edon Gerbani i Kerim Emini, izrazili su kritike na rad Kancelarije za pitanja zajednica, u vezi sa konkursom za podršku zajednici tokom pandemije COVID-19, i predložili da se održi sastanak sa za raspravu o ovom pitanju potreban je predstavnik u kabinetu premijera.