Sastanak predsedavajućeg za radne grupe

Dana 16 novembar 2018

Zgrada Skupštine, kancelarija N-303

Predsedništvo Saveta i Sekretarijat sastali su se da razgovaraju o konačnom određivanju radnih grupa, broju članova i njihovim nosiocima.

Na narednoj sednici veća, ovaj predlog će biti stavljen na glasanje članova.

Radne grupe i broj članova:

  • radna grupa za pitanja obrazovanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja kulture imaće pet članova
  • radna grupa za pitanja jezika imaće pet članova
  • radna grupa za zakonodavstvo imaće pet članova