Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

03. oktobar 2019, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o izdavanju udžbenika, kao io drugim važnim pitanjima u oblasti obrazovanja za pripadnike zajednica u Republici Kosovo. Na sastanku je gđa. Nazan Safci – šef Odseka za obrazovanje zajednice, koji je pružio detaljne informacije o pitanjima koja su pokrenuli članovi radne grupe.