Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

14. maj 2019, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na danas održanom sastanku, razgovarala je o štampanju udžbenika i druge literature, davanju maturskog testa i izmenama koje su napravljene, smanjenju kvote od 14 učenika za formiranje odeljenja, kao i fakultativno učenje romskog jezika u školama. Nakon razgovora, članovi grupe su se dogovorili da će na narednom sastanku razmotriti mogućnost rješavanja nekih od pitanja o kojima se razgovaralo u nadležnim institucijama.