Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

21. januar 2021, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o nedostatku informativnih i upozoravajućih materijala o pandemiji u medijima, višejezičnim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao io pitanju seminara koje podržava Ministarstvo prosvete, nauke. i tehnologije, a ne organizovanje na jezicima zajednica.