Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

21. oktobar 2021, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o organizovanju okruglog stola sa direktorima obrazovanja i koordinatorima za obrazovanje za zajednice u nekoliko opština. Nakon razgovora, članovi radne grupe su se složili da se okrugli sto održi u Prizrenu, 18. novembra 2021. godine, sa temom: „Stanje u obrazovanju pripadnika nevećinskih zajednica u opštinama Republike Kosovo“ .