Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja

07. jun 2019, Priština

Foto: Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja na danas održanom sastanku razgovarala je o zapošljavanju žena sa invaliditetom. Tokom diskusija, članovi su istakli da je ova kategorija zanemarena u zapošljavanju i da je potrebno da se svi u društvu angažuju da poboljšaju svoj položaj.