Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

21. januar 2020, Priština

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja je na danas održanom sastanku razgovarala o pripremi okruglih stolova sa članovima zajednica, predstavnicima u mehanizmima lokalne uprave, u vezi sa zapošljavanjem pripadnika nevećinskih zajednica u Republici Kosovo. Nakon razgovora, članovi radne grupe su se dogovorili da tokom februara organizuju okrugli sto u regionu Gnjilana, kao i da pozovu predstavnike Ministarstva administracije lokalne samouprave i Ministarstva javne uprave na naredni sastanak radna grupa..