Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

25. oktobar 2021, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na današnjem sastanku razmotrila Nacrt zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Nakon razgovora i razmatranja, članovi radne grupe su se složili da nemaju dodatnih komentara ili sugestija na ovaj nacrt zakona.