Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

08. jul 2021, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja, na danas održanom sastanku, razmatrale su Nacrt zakona o popisu stanovništva, porodične privrede i stanovanja. Nakon rasprave i razmatranja Nacrta zakona, članovi su predložili izmene pojedinih članova, a isti će u prečišćenoj verziji komentara biti upućeni resornom ministarstvu.