Sastanak sa bosanskom zajednicom

22. maj 2019, Prizren

Predstavnici bošnjačke zajednice u Vijeću održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama bošnjačke zajednice koje učestvuju u procesu kandidovanja, kao i sa drugim predstavnicima civilnog društva. U susretu g. Berhil Šasivari je učesnike sastanka detaljno informisao o svom radu i angažovanju u Savetu, kao i radnoj grupi za zakonodavstvo. Takođe, gđa. Senada Sagdati, i gđa. Anesa Čolaković je prisutnima predstavila svoj rad i angažovanje u radnoj grupi za pitanja obrazovanja i radnoj grupi za pitanja kulture. Zatim su u debatu uključeni i učesnici sastanka sa svojim pitanjima i diskusijama o pitanjima od značaja i interesa, kao što su iz oblasti obrazovanja, kulture i drugih za bosansku zajednicu. Trojica predstavnika bosanske zajednice ponudila su odgovore na pitanja učesnika i ujedno zahvalila na učešću i doprinosu sastanku.