Sastanak sa egipatskom zajednicom

21. maj 2021, Peć

Predstavnici egipatske zajednice u Savetu gđa. Adelina Korraj Emini i g. Fatmir Zimberi je u okviru Godišnjeg plana rada Saveta, kao iu saradnji sa Sekretarijatom Saveta, organizovao sastanak sa Predstavničkim organizacijama Egipćanske zajednice, učestvujući u procesu nominovanja za članove egipatske zajednice. u Konsultativnom veću za zajednice. Na sastanku gđa. Adelina Korraj Emini, upoznala je prisutne o ​​dosadašnjem radu Savjeta od imenovanja u Savjet, kao io radu Radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja, u svojstvu predsjedavajućeg ove radne grupe.

G. Fatmir Zimberi je u svojoj diskusiji upoznao prisutne sa radom Radne grupe za zakonodavstvo. Nakon saopštenja gđe. Adelina Korraj Emini i g. Fatmir Zimberi, učesnici sastanka u okviru otvorene diskusije, pokrenuli su pitanja kao što su nedovoljna zaposlenost pripadnika egipatske zajednice, izazovi i poteškoće u oblasti obrazovanja, teška socio-ekonomska situacija pripadnika egipatske zajednice. egipatskoj zajednici, kao i zatražio od dvojice članova Saveta da se tokom svog rada u radnim grupama iu Savetu bave i angažuju u rešavanju pitanja koja su oni pokrenuli.