Savet sa novim pravilnikom o radu

Konsultativno veće za zajednice

Drač, 21. jun 2018

Sekretarijat KKK je organizovao radionicu za razmatranje i dopunu Poslovnika i Etičkog kodeksa KKK.
Članovi Konsultativnog veća za zajednice i Pravne kancelarije Predsedništva aktivno su učestvovali na ovoj radionici.

Radionicu je otvorio g. Gazmen Salijević, predsednik KKK, koji je članovima Veća otkrio svrhu ovog posla.

Dok je gđa Nafije Gaš, sekretar KKK, izrazila „…hvala na posvećenosti celog tima KKK i Pravne kancelarije da dovedu okolnosti da su ova dva dokumenta veoma neophodna za svakodnevni rad, za donošenje odluka , odgovornosti, zvanične izveštaje i podele dužnosti koje treba izraditi i predstaviti članovima KKK na analizu, pregled i, ako je potrebno, preformulisanje“.

Besim M. Kajtazi, direktor pravne kancelarije Predsedništva, govorio je o izazovima i profesionalnom angažmanu svog osoblja da ova dva dokumenta budu što kvalitetnija, ističući prava zajednica i druga osetljiva pitanja.

Nakon što su se svi učesnici saglasili sa sadržajem, dokumentacija je finalizovana i radionica je završena.