Sednica za imenovanje turske zajednice

Maraš, Prizren

31 jul, Maraš, Prizren

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice (S-KKK) organizovao je danas interne izbore za nove članove Saveta.
Po isteku zakonskog roka za prijavu nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji predstavljaju određenu zajednicu i nakon isteka rokova za kompletiranje dokumentacije i prigovora, S-KKK je počeo sa održavanjem sednica nominacija.

Na konkursu za nove članove Saveta iz turske zajednice bilo je 6 nevladinih organizacija i 2 nezavisna kandidata. Delegati sa pravom glasa bili su iz sledećih organizacija:
Udruženje turskih žena Hanimeli
Organizacija za toleranciju i integraciju JUNUS EMRE
Alternatif, Bilim, Kultur ve Spor Dernegi
kosovski Turk Iazarlar Birligi
Udruženje kosovskih turskih akademika
kosovski Turčin Hukukcular Dernegi

Po proceduri početkom septembra, predsednik Republike Kosovo donosi odluku o imenovanju novih članova, pri čemu će se javno objaviti i njihova imena.