Biraju se rukovodioci radne grupe za pitanja kulture

14. decembar 2018, Priština

Radna grupa za pitanja kulture, na održanoj sednici, izabrala je predsednika i zamenika predsednika Radne grupe. Za predsednika radne grupe izabran je g. Dejan Repanović, dok je zamenica predsedavajućeg gđa. Cicilija Čolakić. Članovi radne grupe su u nastavku sastanka razgovarali o organizaciji rada radne grupe u narednom periodu.