Zgjidhen drejtuesit e grupit punues për çështje të kulturës

14 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Dejan Repanović, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Cicilija Čolakić. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.