Biraju se rukovodioci radne grupe za zakonodavstvo

17. decembar 2018, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na održanoj sednici izabrala predsednika i zamenika predsednika Radne grupe.

Za predsednika radne grupe izabran je g. Berhil Šasivari, dok je zamenica predsedavajućeg gđa. Amra Zaimi.

Članovi radne grupe su u nastavku sastanka razgovarali o organizaciji rada radne grupe u narednom periodu.