Zgjidhen drejtuesit e grupit punues për legjislacion

17 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për legjislacion, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues.

Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Berhil Šasivari, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Amra Zaimi.

Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.