Dvodnevna radionica u Prištini

Uz podršku Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) misija na Kosovu, Konsultativno veće za zajednice održalo je dvodnevnu radionicu u Prištini na temu “Jačanje kapaciteta za pregled i komentarisanje zakonodavstva Konsultativnog veća za zajednice”.

Tokom dvodnevne radionice razmatran je Nacrt zakona o inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo. Učesnici na radionici su dali svoj doprinos putem predloga i konkretnih komentara na ovaj nacrt zakona i isti će u predviđenom zakonskom roku biti poslati nadležnom ministarstvu.