Konsultativno veće za zajednice

29-30. jun 2022, Prevalle

Konsultativni veće za zajednice u okviru Kancelarije predsednika, uz podršku Misije OEBS-a, organizovao je radionicu za izgradnju kapaciteta sa ciljem da se poveća uključenost članova Saveta u sva pitanja koja se odnose na njihov mandat. Svrha radionice je bila jačanje svesti Saveta o funkcionisanju i mandatu mehanizama za zaštitu opštinskih zajednica, podrška međuinstitucionalnoj saradnji i pružanje smernica tokom pripreme plana aktivnosti Saveta. Takođe, na radionici je održana prezentacija o glavnim alatima i kanalima za davanje inputa i komentara na nacrte zakona i političkih dokumenata u cilju jačanja kapaciteta Saveta za zastupanje, što je ključna oblast mandata Saveta.

„Ova aktivnost je nastavak naših zajedničkih aktivnosti sa Misijom OEBS-a u prošloj godini i dodatno je proširena u aspektima koji su godinama posmatrani kao izazovi u funkcionalnosti Saveta. Uverena sam da će ovo doprineti daljem unapređenju razumevanja aspekata koje članovi treba da uzmu u obzir prilikom kreiranja političkih i pravnih preporuka za prava zajednica“, rekla je gđa. Nafije Gas, sekretar Saveta.

Predsednik Konsultativnog veća za zajednice g. Agim Ferati je zahvalio Misiji OEBS-a na Kosovu na podršci radionici, koju je ocenio kao veoma korisnu za članove Saveta. Takođe, g. Ferat se zahvalio gđi. Helga Špadina i gđa. Šćipe Hajredini, za doprinos i moderaciju tokom dva dana rada u radionici.