Okrugli sto na temu „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“

Radna grupa za pitanja obrazovanja organizovala je okrugli sto na temu „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“, 21. juna 2023. godine u Prištini. Za okruglim stolom, pored predsedavajućeg Radne grupe za pitanja obrazovanja, g. Atakan Koro, zamenik predsedavajućeg, gđa. Dževahira Kolenović, članovi, gosp. Bajram Ilazi i Sunaj Garipi, učesnici su bili i: g. Elvis Karadolami, savetnik za pitanja zajednica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, gđa.  Duygu Keçi predstavnica Udruženja turskih učitelja Kosova, gđa. Sabina Dana predstavnica iz Udruženja bosanskih prosvetnih radnika Kosova, gđa. Fortesa Shasivari iz VoRAE i g. Denis Avdiu predstavnik iz All Youth Together.

Predsedavajući Radne grupe g. Atakan Koro je otvorio sastanak i zahvalio se prisutnima na učešću za okruglim stolom, a zatim je u svojoj diskusiji upoznao prisutne o radu radne grupe u protekloj i ovoj godini, u vezi sa pitanjima o kojima se diskutovalo i obraćalo nadležnim institucijama, kao i sastankom sa g. Elvis Karadolami, savetnikom za pitanja zajednice u Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija.

Ostali učesnici za okruglim stolom su u svojim diskusijama predstavili rad, zalaganje i izazove sa kojima se susreću pripadnici njihovih zajednica u obrazovanju.

Od strane učesnika okrugli sto je ocijenjen kao veoma korisan i zanimljiv, ali i prilika da se zajedno diskutuje o pitanjima i problemima sa kojima se pripadnici nevećinskih zajednica susreću tokom godina u oblasti obrazovanja, kao i potrebu da svi doprinesu rešavanju svih problema, s ciljem njihovog što skorijeg rešavanja.