Poseta Narodnom vijeću Crnogoraca Hrvatske

06. decembra 2018, Zagreb

Delegacija Konsultativnog vijeća za zajednice (CCZ) posjetila je Nacionalni savjet Crnogoraca Hrvatske u Zagrebu.

Rukovodstvo KKK sastalo se sa gđom. Milanka Bulatović, potpredsjednica Vijeća Crnogoraca Hrvatske i sa ostalim članovima Predsjedništva.

Iskustva Savjeta Crnogoraca bila su veoma inspirativna u oblasti kulture, saradnje sa drugim zajednicama i javnih nastupa.

Predsednik KKK g. Ćirković, predstavio je situaciju na Kosovu u pogledu zakonodavstva, aktivnosti i odnosa među zajednicama.

Model Crnogoraca Hrvatske u pogledu razvoja kulturnih aktivnosti i obezbeđivanja novih generacija i njihovog doprinosa očuvanju nacionalne pripadnosti, trebalo je uzeti kao primer i kao referencu u planiranju aktivnosti zajednice na Kosovu.