Poseta Republici Hrvatskoj

Povodom 16. smotre bošnjačkog folklora u Republici Hrvatskoj, a na poziv Sabora bošnjačkih asocijacija, predstavnici bošnjačke zajednice u Veću, Sekretarijat Veća i predstavnica kabineta Predsednice Republike Kosovo od 25 – 28 oktobra boravili su u Zagrebu.

U okviru svoje posete predstavnici KVZ-a su se sastali sa predstavnikom bošnjaka u Savjetu za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, g. Ishakom Hodžićem, predsjednikom Sabora bošnjačkih asocijacija – SABAH i predsednikom koordinacije Županijskih veća, Veća grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke manjine,  g. Kadrom Kulašinom.

Delegacija KVZ-a se takođe sastala i sa predsednikom Bošnjačkog nacionalnog saveta, g. Berminom Mešićem, kao i sa zastupnicom nacionalnih manjina u hvratskom Saboru, g-đom Erminom Ljekaj Prljaskaj.

U završnom delu posete predstavnici KVZ-a su prisustvovali tradicionalnoj 16-oj po redu Smotri bošnjačkog folklora, na kojoj je učestvovalo 20-tak kulturno-umetničkih društava u Republici Hrvatskoj.

Delegacija KVZ-a je iskoristila priliku da razmeni iskustva sa predstavnicima bošnjaka u Republici Hrvatksoj i razgovara o pitanjima koja su od vitalnog interesa za bošnajčku zajednicu u obe države.

Realizovana poseta je deo već postojeće saradnje unutar Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih veća.