Predsednik imenuje nove članove Konsultativnog veća za zajednice

26 septembar 2018, Priština – Predsednik Republike Kosovo g. Hashim Thaci imenovao je nove članove Konsultativnog veća za zajednice (CCC).

Mandat člana Saveta je dve godine i nastaje kao rezultat procesa kandidovanja predstavničkih organizacija zajednica, kao i individualnog kandidovanja, sednica nominovanja unutar svake zajednice i konačnog njihovog imenovanja od strane predsednika države.

Savet se sastoji od dvadeset sedam članova, predstavnika svih zajednica na Kosovu, kako je definisano članom 12 (6) Zakona, koji uključuje:

  • od dva (2) predstavnika romske, egipćanske, goranske, aškalijske, crnogorske i hrvatske zajednice
  • od tri (3) predstavnika bosanske i turske zajednice,
  • pet (5) predstavnika srpske zajednice,
  • jedan (1) viši predstavnik Kancelarije predsednika;
  • tri (3) visoka predstavnika Vlade, koje imenuje ministarstvo ili agencija, čiji je delokrug od posebnog značaja za zajednice.

Na osnovu uredbe KKK, u roku od trideset dana nakon imenovanja novih članova, Savet održava konstitutivnu sednicu, kojom će predsedavati najstariji član Saveta i iz svojih redova bira predsedništvo Saveta.

Spisak imena članova, predstavnika iz devet (9) zajednica, koje imenuje predsednik:

BrojIme i prezimeZajednicaOrganizacija
1Živoin Ćirković Serb/Srpska
Gračanačka inicijativa za održivi razvoj 

2Ivana Đokić    
Serb/Srpska
Omladinska Parteska  Aktivnost

3Dejan Repanović
Serb/Srpska
Center for the Rights  of Miniority Communities

4Aleksandar Rapajić
Serb/Srpska
Centar za zastupanja demokratske kulture

5Dragana Serafimović
Serb/Srpska
Choice of Youth

6Benek Kirkul
Turk / Turska
Kosova Turk Yazarlar Birligi

7Şerafedin Ȍmer
Turk / Turska
Yunus Emre

8Alpay Mustafa
Turk / Turska
Kandidat i pavarur

9Anesa Čolaković
Boshnjak / BošnjačkaWake up Women

10Berhil Šasivari
Boshnjak / BošnjačkaSofra
11Senada Sagdati
Boshnjak / BošnjačkaNVO Equality

12Edon Gërbani 

Egjiptian / Egipćanska
ARENA

13Adelina Qorraj Emini 

Egjiptian / Egipćanska
Women Alliance for  Integration

14Emrah Cermjani 
Rom / RomskaRoma in Action

15Ridvan Gashi 
Rom / RomskaMultiethnic Culture of Kosovo

16Gyltene Osmani 
Ashkali / AškalijskaBashkimi rinor e ardhmja e ndritur

17Qerim Emini 
Ashkali / AškalijskaLëvizja për Zhvillim  Social

18Amra Zaimi 
Goran / GoranskaIniciativa zena Gore

19Salif Zećiri 
Goran / GoranskaDemokratska Omladina Gore

20Lazar Radulović
Malazez / CrnogorskaUdruzenje Crnogoraca Lovcen

21Vesna Dabetić
Malazez / CrnogorskaUdruzenje Crnogoraca Kosove 

22Cicilija Čolakić 
Kroat / HrvatskaHrvatska Udruga Sveti Nikola

23Josipa Čolakić
Kroat / HrvatskaHrvatska Udruga Sveti Nikola

Mandat Saveta, kako je definisan članom 60 (3) Ustava, uključuje: obezbeđivanje mehanizma za redovnu razmenu između zajednica i Vlade; mogućnost da zajednice u ranoj fazi daju komentare na zakonodavne i političke inicijative koje može pripremiti Vlada, da predlože takve inicijative i zatraže da se njihovi stavovi uključe u relevantne projekte i programe.