Predstavnici bosanske zajednice u Vijeću

29.april 2022, Prizren

Predstavnici bosanske zajednice u Vijeću g. Agim Ferati, gđa. Senada Sagdati i g. Almedin Fejza je u okviru Godišnjeg plana rada Vijeća, kao iu saradnji sa Sekretarijatom Vijeća, organizovao sastanak sa Predstavničkim organizacijama bosanskohercegovačke zajednice, učestvujući u procesu imenovanja članova ove zajednice u Konsultativnom Savet za zajednice.

U susretu g. Agim Ferati, kao predsedavajući Saveta, obavestio je prisutne o ​​dosadašnjem radu Saveta, za 2022. godinu, kao i o svom imenovanju za člana Saveta za demokratizaciju i ljudska prava, koji predvodi Predsednica gđa. Vjosa Osmani.

Gospođa. Senada Sagdati je u svojoj diskusiji hronološki informisala prisutne o ​​radu Radne grupe za pitanja obrazovanja, dok je g. Almedin Fejza je detaljno upoznao prisutne sa radom Radne grupe za jezička pitanja, kao i sa činjenicom da je imenovan za člana Komisije za ocjenjivanje odlikovanja, te pozvao prisutne da predlože zaslužne ličnosti iz bosanskohercegovačke zajednice. biti odlikovan od predsednika.

Nakon saopštenja gospodina Agima Fratija, gđa. Senada Sagdati i g. Almedin Fejza, učesnik sastanka u okviru otvorene diskusije, pokrenuo je pitanja kao što su nezadovoljavajuća primena zakona o upotrebi jezika u opštini Prizren, izazovi i poteškoće u oblasti obrazovanja, kulture i zapošljavanja. za pripadnike bosanske zajednice, kao i zamolio tri člana u Vijeću da se tokom svog rada u radnim grupama iu Vijeću bave i angažuju u rješavanju pitanja koja su oni pokrenuli, ali i cijenio njihov rad i doprinos u Savet do sada.

Od g. Agim Ferati, a učesnici sastanka su ovakvu organizaciju ocenili kao veoma korisnu jer pruža mogućnost saradnje i interakcije između članova Saveta i predstavničkih organizacija bosanskohercegovačke zajednice, kao i uverio učesnike da su sva pitanja koja će biti inicirani i podignuti od vas, mi ćemo pronaći najbolji način da ih obratimo relevantnim institucijama.