Radionica za nove članove Saveta

12 i 13 novembra 2018

Nakon imenovanja novih članova Saveta od strane predsednika Republike, Sekretarijat Saveta je organizovao radionicu na kojoj je detaljno predstavljen njihov mandat na osnovu Ustava, Zakona, Statuta i drugih dokumenata.

Na otvaranju radionice govorila je gđa. Nafiie Gas, sekretara Saveta, gde je govorila o kontinuiranoj posvećenosti Sekretarijata da izađe u susret svim potrebama i zahtevima članova Saveta. Ali kako je ocenila gđa. Gas ova radionica je prvi korak da se razjasni namera Saveta i Sekretarijata.

Predsednik Saveta g. Živoin Ćirković se zahvalio Sekretarijatu na ovoj organizaciji i na ciljanoj radionici, koja će biti odlična osnova za njihovo zalaganje, kako bi doprineli ispunjavanju svog mandata.

Direktor Pravne kancelarije Predsedništva g. Besim M. Kajtazi je detaljno predstavio pravnu osnovu Saveta i njegov mandat.

Pravni stručnjaci Sekretarijata su takođe izlagali interne propise i procedure.

Tokom radionice predloženi su i sastavi radnih grupa za koje će biti doneta posebna odluka.