Radna grupa za pitanja kulture

Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak na kome je diskutovala o budućim aktivnostima radne grupe. Takođe, radna grupa je planirala da se u toku narednog meseca sastane sa predstavnicima Ministarstva kulture, omladine i sporta, sa kojima će diskutovati u vezi predviđene podrške ministarstva za projekte na polju kulture.