Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur takim, në të cilën ka diskutuar lidhur me aktivitete të grupit punues. Gjithashtu, grupi punues ka planifikuar që gjatë muajin e ardhshëm të realizon një takim me përfaqësuesit e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, ku do të diskutohet lidhur me përkrahjen e planifikuar të ministrisë për projekte në fushën e kulturës.