Radna grupa za pitanja obrazovanja

24.februar 2022, Priština

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o organizaciji sastanaka o pitanjima obrazovanja sa zvaničnicima na lokalnom i centralnom nivou. Nakon razgovora, članovi radne grupe su se dogovorili da se tokom marta meseca organizuje okrugli sto sa predstavnicima lokalnog nivoa.