Grupi punues për çështje të arsimit

24 Shkurt 2022, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur l me organizimin e takimeve për çështje të arsimit me zyrtar të nivelit lokal dhe nivelit qendror. Pas diskutimeve, anëtarët e grupit punues u pajtuan për organizimin e një tryeze të rrumbullakët me përfaqësuesit e nivelit lokal gjatë muajit mars.