Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na današnjem sastanku izabrala je predsedništvo grupe od dva člana. Za predsedavajućeg radne grupe izabran je g. Besart Jashari, dok je za zamenicu predsedavajućeg izabrana gđa. Nurije Shala.