Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot zgjodhi kryesinë në përbërje prej dy anëtarëve. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Besart Jashari, ndërsa zëvendëskryesuese znj. Nurije Shala.