Radna grupa za zakonodavstvo

28 april 2022, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za pitanja obrazovanja održale su danas zajednički sastanak. Na sastanku su članovi razmotrili Nacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo i složili se da pošalju komentare na ovaj nacrt zakona. Na sastanku je bilo reči i o pokretanju inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, nakon razgovora članovi su se usaglasili o predlogu poslednjeg petka u maju, a predlog će biti upućen Savetu na razmatranje i usvajanje.