Grupi punues për legjislacion

28 Prill 2022, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajtën sot takimin e përbashkët. Në takim anëtarët shqyrtuan Projektligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës dhe u pajtuan për dërgimin e komenteve në këtë projektligje. Në takim u diskutua edhe lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitet Kulturor në Kosovë, pas diskutimeve anëtarët u pajtuan për propozimin e ditës së premte të fundit në muajin maj, dhe propozimi do t’i dërgohet Këshillit për shqyrtim dhe miratim.