Redovni sastanak Veća

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome je razmatralo i usvojilo godišnji plan rada za 2024. godinu. Na sastanku članovi su diskutovali o dodeli subvencija od strane Vlade u toku 2023. godine, gde su izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji su dodeljivane subvencije, kao i ne obuhvatanje projekata nevladninih organizacija nevećinskih zajednica. Nakon diskusije članovi su se složili da se ovo pitanje razmatra i u narednom mesecu i da se adresira putem preporuke.