Saopštenje za javnost 03.04.2014

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 03 april 2014
Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je treći redovni sastanak ove godine. Na sednici su predsedavajući Saveta i rukovodioci radnih grupa Saveta izveštavali članove o svojim aktivnostima koje su se odvijale između dva sastanka Saveta.

Savet je usvojio preporuku kojom se od nadležnih institucija zahteva da preduzmu mere kako bi pripadnici nevećinskih zajednica imali pravičnu i proporcionalnu zastupljenost u državnoj službi u centralnim i lokalnim organima javne uprave. Savet je na današnjoj sednici usvojio i preporuku kojom se od javnih institucija zahteva da se u prikazivanju i dostavljanju podataka za pripadnike nevećinskih zajednica podaci iznose i za crnogorsku i hrvatsku zajednicu, kako bi se da se osigura jednak tretman i bez diskriminacije za sve zajednice.

Takođe je usvojena preporuka da se romska, aškalijska i egipćanska zajednica oslovljava njihovim nazivima, koji su poznati i definisani zakonom i ustavom, a ne skraćenicom RAE kao što je to često slučaj.

Savet je na današnjoj sednici razmotrio i odobrio predlog za vlasništvo i održavanje Etno-političke karte Evropskog centra za pitanja manjina.