Saopštenje za javnost 03.07.2014

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 03 jul 2014
Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice, danas je održao peti redovni sastanak za ovu godinu. Na sednici su predsedavajući Saveta i šefovi radnih grupa Saveta izveštavali članove o svojim aktivnostima koje su se odvijale između dva sastanka Saveta.

Savet je usvojio preporuke koje zahtevaju udvostručenje registracijskih kvota za pripadnike nevećinskih zajednica za akademsku 2014/2015 godinu na javnim univerzitetima, u odnosu na prethodne godine.

Savet je takođe na sednici razmotrio i usvojio preporuku kojom traži od Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije da donese podzakonski akt kojim bi se regulisalo pitanje upisa učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice u srednje škole.