Saopštenje za javnost 06.02.2018

Radna grupa za jezička pitanja

Priština, 06 februar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za jezička pitanja održala je danas sastanak na kojem je razmatrala preporuke nakon okruglih stolova na temu „Pristup lokalnih medija i civilnog društva u upotrebi i promociji službenih jezika u opštini“.

Nakon razmatranja, članovi radne grupe su se saglasili o davanju saglasnosti na predložene preporuke koje će biti predložene Savetu na usvajanje, a iste će potom biti upućene nadležnim institucijama.