Saopštenje za javnost 06.04.2018

Radna grupa za pitanja kulture

Priština, 06 april 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za kulturna pitanja održala je danas sastanak na kojem je razgovarano o kulturnoj organizaciji „Dovođenje zajednica kroz kulturu i tradiciju“, koji će biti održan krajem maja ove godine.
Na sastanku je izvršena podela zadataka za svaku zajednicu, učesnika Saveta i kulturne delatnosti.