Njoftim për shtyp 6 Prill 2018

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Prishtinë, më 6 Prill 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi punues për çështje të kulturës, sot mbajti takimin e saj për të diskutuar rreth organizimit kulturor ’Përafrimi i Komuniteteve përmes Kulturës dhe Traditës’’, i cili do të mbahet në fund të muajit Maj të këtij viti.
Në takim, u bë ndarja e detyrave për secilin komunitet, pjesëmarrës në Këshill dhe aktivitetin kulturor.