Saopštenje za javnost 07.08.2017

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 07 avgust 2017

Zgrada Skupštine, sala N-22

Radna grupa za zakonodavstvo održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe, u okviru javnih konsultacija, razmotrili Nacrt zakona o dijaspori. Nakon razmatranja, članovi radne grupe su ocenili dobro izrađen nacrt zakona, od strane predlagača, Ministarstva za dijasporu, i da nisu imali dodatnih komentara i sugestija na njegov sadržaj.