Komunikatë për shtyp 07 gusht 2017

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë 07 gusht 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-22

Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues në kuadër të konsultimeve publike, shqyrtuan Projektligjin për Diasporën. Pas shqyrtimit, anëtarët e grupit punues e vlerësuan projektligjin të hartuar mirë, nga propozuesi, Ministria e Diasporës, dhe se nuk patën komente apo sugjerime shtesë në përmbajtjen e tij.