Saopštenje za javnost 09.03.2016

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 09 mart 2016

Zgrada Vlade, sala P38

Konsultativno veće za zajednice, Radna grupa za obrazovanje, u saradnji sa američkom ambasadom, organizovala je danas zajednički sastanak na kojem je ministar prosvete, nauke i tehnologije g. Arsim Bajrami, da informiše pripadnike nevećinskih zajednica o radu i aktivnostima Ministarstva. Na ovom sastanku, pored predstavnika Američke ambasade, prisustvovali su i predstavnici ambasada Francuske, Norveške i Švajcarske, predstavnici međunarodnih misija koji prate rad Saveta, poslanici Skupštine Republike Kosovo iz ne -većinske zajednice i predstavnik Narodnog advokata.

Predsednik Saveta g. Darko Dimitrijević je u svojoj raspravi, ovom prilikom, istakao ulogu i doprinos Saveta u razmatranju pitanja u vezi sa obrazovanjem na Kosovu, kao i upućivanju predloga Saveta nadležnim institucijama.

Predsednik Radne grupe za obrazovanje g. Mejdin Saliji je na početku svog izlaganja upoznao prisutne sa aktivnostima grupe i samog Saveta, sa sastavljanjem predloga koje su uputili nadležnim institucijama, kao i sa pojedinim poteškoćama sa kojima se Savet suočava tokom njegov rad..

Ministar prosvete, nauke i tehnologije g. Arsim Bajrami je sve prisutne upoznao sa radom Ministarstva i merama koje su preduzete na poboljšanju uslova i kvaliteta na svim nivoima i pružio punu podršku u daljem radu.

Predstavnici međunarodnih misija pozdravili su ovaj sastanak i izrazili spremnost da i ubuduće sarađuju sa svim stranama po pitanju obrazovanja.