Saopštenje za javnost 10.11.2017

Radna grupa za jezička pitanja

Priština, 10 novembar 2017

Radna grupa za jezička pitanja je u saradnji sa Kancelarijom Poverenika za jezike 10. novembra 2017. godine organizovala i održala okrugli sto na temu „Pristup lokalnih medija i civilnog društva u upotrebi i promociji službenih jezika u opštini“ ‘.

Predsednica Radne grupe za jezička pitanja gđa. Sanja Vuković je bila moderator okruglog stola koji je održan u opštini Gračanica. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici civilnog društva, lokalnih medija, opštinskih kancelarija za zajednice i povratak iz pet (5) opština regiona Prištine: Priština, Gračanica, Lipljan, Obilić i Kosovo Polje. Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici Kancelarije narodnog advokata i predstavnik Ministarstva uprave za lokalnu samoupravu.