Saopštenje za javnost 11.04.2018

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 11 april 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za pitanja obrazovanja, na današnjem sastanku, razgovarala je o stanju obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica u opštinama Kosova. Nakon razgovora, članovi radne grupe dogovorili su se da na zajednički sastanak pozovu direktore direkcija za obrazovanje više opština, u kojima nastavlja da studira veći broj učenika iz nevećinskih zajednica.