Saopštenje za javnost 11.11.2015

Sastanak sa bosanskom zajednicom

Prizren, 11 novembar 2015

Predstavnici bošnjačke zajednice, član Konsultativnog veća za zajednice u saradnji sa Sekretarijatom Saveta, organizovali su 11. novembra 2015. godine zajednički sastanak sa predstavnicima akreditovanih organizacija i predstavnicima drugih nevladinih organizacija bošnjačke zajednice. .

U susretu g. Isak Meta i g. Mejdin Saliji, učesnici su informisali o ulozi i mandatu Konsultativnog veća za zajednice, pitanjima koja se rešavaju u Savetu kao i obraćanju relevantnim institucijama u cilju preduzimanja mera i radnji od strane institucija za njihovo rešavanje.

Predstavnici akreditovanih organizacija i drugi predstavnici civilnog društva iz bosanskohercegovačke zajednice su u svojim diskusijama pokrenuli neka od pitanja sa kojima se bosanska zajednica suočava, uglavnom u oblasti obrazovanja. Istovremeno, zatražili su od članova bosanskohercegovačke zajednice u Vijeću da se neka od pitanja koja su pokrenuta na sastanku razmotre u radnim grupama Vijeća, s ciljem da se na vrijeme riješe u nadležnim institucijama.