Saopštenje za javnost 12.05.2014

Konsultativno veće za zajednice, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), organizovalo je okrugli sto na temu „Upotreba službenih jezika na Kosovu – Uloga KKK, u zaštiti i unapređenje jezičkih prava“.

Pored članova Saveta, prisustvovali su i predstavnici akreditovanih organizacija i poverenik za jezike g. Slaviša Mladenović, koji je svojim diskusijama doprineo tretiranju pomenute teme predstavljanjem opredeljenja kao i pružanjem svojih iskustava kako bi se upotreba službenih jezika u potpunosti primenila kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, u skladu sa potpunim sa zakonom o službenoj upotrebi jezika.