Saopštenje za javnost 14.11.2017

Radna grupa za jezička pitanja

Kamenica, 14 novembar 2017

Radna grupa za jezička pitanja je u saradnji sa Kancelarijom Poverenika za jezike 14 novembra 2017. godine organizovala i održala okrugli sto na temu „Pristup lokalnih medija i civilnog društva u upotrebi i promociji službenih jezika u opštini“ ‘.

Predsednica Radne grupe za jezička pitanja gđa. Sanja Vuković je bila moderator okruglog stola koji je održan u opštini Kamenica. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici civilnog društva, lokalnih medija, opštinskih kancelarija za zajednice i povratak iz pet (5) opština regiona Gnjilana: Kamenica, Vitina, Novo Berde, Klokot i Raniluk. Na stolu je učestvovao i predstavnik Ministarstva lokalne samouprave.